PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.objects-gallery.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OBJECTS GALLERY umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: biuro@objects-gallery.com). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (w dziale: do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

3. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania i montażu.

4. W celu dokonania zwrotu należy odesłać Towar wraz dowodem zakupu na adres:

Objects Gallery

ul. Rumiankowa 5

66- 415 Chwalęcice

5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu całego Zamówienia, Sklep internetowy Objects Gallery oddaje Klientowi tylko cenę Towaru bez kosztów przesyłki. Jeśli zwrotowi podlega część Zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), Sklep internetowy Objects Gallery oddaje Klientowi tylko cenę zwracanego Towaru.

Sklep nie zwraca kosztów przesyłki poniesionych w związku z odesłaniem Towaru.

Jednocześnie informujemy, iż Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

6. Sklep internetowy Objects Gallery zwróci Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot należności zostanie przekazany na numer rachunku bankowego podany przez Klienta.

7. Sklep internetowy Objects Gallery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru w przesyłce zwrotnej. Sklep internetowy Objects Gallery zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku: braku zamówionego Towaru w Magazynie Centralnym, braku kontaktu z Klientem lub braku wpłaty od Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.